The Wildlife Art of Vicki Bleile


Vicki Bleile standing on Clifty Mountain.

 

 

Wall Mountain Studio
Vicki Bleile
PO Box 1167
Bonners Ferry, ID 83805

Phone: 208-610-5615
Email: vicki@wallmountainstudio.com

2015 Wall Mountain Studio • Vicki Bleile