The Wildlife Art of Vicki Bleile



 

Ridge Top


 
2015 Wall Mountain Studio • Vicki Bleile